ΑΓΙΕΣ ΒΑΣΙΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ~ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ