ΑΡΧΕΙΑκΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Συλλογὲς φωτογραφιῶν ἀπὸ τὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο Ρωσσίας (ГА РФ) καὶ ἀπὸ προσωπικὲς συλλογὲς διαφόρων συλλεκτῶν. Σὰν παράθυρα μὲ θέα τὸ παρελθόν, οἱ φωτογραφίες αὐτὲς ἐπιβεβαιώνουν τὴν διαπίστωση τοῦ συνταγματάρχη Κομπιλίνσκυ, διοικητῆ τῆς φρουρᾶς κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἐξορίας τῆς οἰκογένειας: "Δὲν ἔχω δεῖ ποτέ, καὶ μᾶλλον οὔτε πρόκειται νὰ δῶ ξανά, μία τόσο εὐτυχισμένη καὶ ἑνωμένη οἰκογένεια. Θὰ ἔλθῃ καιρὸς ποὺ ὁ ρωσσικὸς λαὸς θὰ ἀντιληφθῇ σὲ τί φοβερὰ βασανιστήρια ὑποβλήθηκε ἡ οἰκογένεια αὐτή".

Please reload