ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΠΟΛΣΚ

Ἀπὸ ἐπιστολὲς πρὸς τὴν Ἄννα Βύρουμποβα

21/10/1917: Αὔριο ἐλπίζουμε ὅτι θὰ μεταλάβουμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἀλλὰ οὔτε σήμερα οὔτε χθὲς μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία. Κάναμε τὶς ἀκολουθίες στὸ σπίτι, ψὲς γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, ἀπόψε ἐξομολόγηση καὶ ἑσπερινός.

10/10/1917: Εὔχομαι νὰ μὴν δῇ κανεὶς αὐτὰ τὰ γράμματα, διότι μὲ τὸ παραμικρὸ ἀντιδροῦν ἐναντίον μας μὲ δριμύτητα, δηλαδὴ μᾶς ἀπαγορεύουν τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὶς κατ’ οἶκον ἀκολουθίες.

21/03/1918: Ἡ ἀτμόσφαιρα γύρω μας εἶναι ἰδιαίτερα ἠλεκτρισμένη. Νοιώθουμε ὅτι πλησιάζει μία θύελλα, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεήμων καὶ θὰ φροντίσῃ γιὰ μᾶς...

Ἀλεξάνδρα Φεόντορβνα